امروز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰, ۰۴:۳۳ بعد از ظهر | 2021 ميلادی
همه دوره ‌ها

10-دوره آموزش عمومی کارآموزان: ارسال الکترونیکی نظریه کارشناسی و تمدید الکترونیکی پروانه کارشناسی

اطلاعات بیشتر…

8-دوره آموزش عمومی کارآموزان: قانون کارشناسان رسمی دادگستری و آئین نامه مربوطه

اطلاعات بیشتر…

9-دوره آموزش عمومی کارآموزان: آشنایی با تخلفات انتظامی کارشناسان (ساعت 11)

اطلاعات بیشتر…

جلسه افزایش صلاحیت رشته برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات 99/09/22

اطلاعات بیشتر…

دوره آموزشی آشنایی با اسناد مالکیت اراضی کشاورزی (الف: اسناد خالصه)

اطلاعات بیشتر…

دوره آموزشی آشنایی با مراحل اجرای اصلاحات ارضی در اراضی کشاورزی

اطلاعات بیشتر…

دوره آموزشی بررسی استحکام ساختمان براساس روش های ارزیابی لرزه ای چشمی و کیفی

اطلاعات بیشتر…

دوره آموزشی مجازی انعقاد پیمان کارهای ساختمانی به صورت سرجمع

اطلاعات بیشتر…

دوره آموزشی مجازی تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار برای نظریه نویسی در محاکم (ورود به کلاس )

اطلاعات بیشتر…

دوره آموزشی مجازی خاکشناسی اراضی کشاورزی استان بوشهر در راستای تعیین نوعیت اراضی(ورود به کلاس)

اطلاعات بیشتر…

دوره آموزشی مجازی رسیدگی به اختلافات کارفرما مشاور و پیمانکار

اطلاعات بیشتر…

دوره سرمایه گذاری در بورس و سهام عدالت (ورود به کلاس ساعت 11 صبح جمعه 99/3/30)

اطلاعات بیشتر…