امروز یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰, ۰۷:۲۷ قبل از ظهر | 2021 ميلادی
همه دوره ‌ها

10-دوره آموزش عمومی کارآموزان: ارسال الکترونیکی نظریه کارشناسی و تمدید الکترونیکی پروانه کارشناسی

اطلاعات بیشتر…

8-دوره آموزش عمومی کارآموزان: قانون کارشناسان رسمی دادگستری و آئین نامه مربوطه

اطلاعات بیشتر…

9-دوره آموزش عمومی کارآموزان: آشنایی با تخلفات انتظامی کارشناسان (ساعت 11)

اطلاعات بیشتر…

جلسه افزایش صلاحیت رشته برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات 99/09/22

اطلاعات بیشتر…

دوره آموزشی آشنایی با اسناد مالکیت اراضی کشاورزی (الف: اسناد خالصه)

اطلاعات بیشتر…

دوره آموزشی آشنایی با مراحل اجرای اصلاحات ارضی در اراضی کشاورزی

اطلاعات بیشتر…

دوره آموزشی استاندارد حسابداری شماره یک (جلسه اول-دوشنبه- 1400/07/19-ساعت 19 الی 21)

اطلاعات بیشتر…

دوره آموزشی استاندارد حسابداری شماره یک (جلسه دوم-چهارشنبه- 1400/07/21-ساعت 19 الی 21)

اطلاعات بیشتر…

دوره آموزشی استاندارد حسابداری شماره یک (جلسه سوم-یکشنبه-1400/07/25-ساعت 19 الی21)

اطلاعات بیشتر…

دوره آموزشی بررسی استحکام ساختمان براساس روش های ارزیابی لرزه ای چشمی و کیفی

اطلاعات بیشتر…

دوره آموزشی تایپ صوتی، ارسال الکترونیکی گزارش، تمدید پروانه، امضا الکترونیک

اطلاعات بیشتر…

دوره آموزشی مجازی انعقاد پیمان کارهای ساختمانی به صورت سرجمع

اطلاعات بیشتر…

دوره آموزشی مجازی تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار برای نظریه نویسی در محاکم (ورود به کلاس )

اطلاعات بیشتر…

دوره آموزشی مجازی خاکشناسی اراضی کشاورزی استان بوشهر در راستای تعیین نوعیت اراضی(ورود به کلاس)

اطلاعات بیشتر…

دوره آموزشی مجازی رسیدگی به اختلافات کارفرما مشاور و پیمانکار

اطلاعات بیشتر…

دوره سرمایه گذاری در بورس و سهام عدالت (ورود به کلاس ساعت 11 صبح جمعه 99/3/30)

اطلاعات بیشتر…